De 5 Zuilen van Islaam

أركان الإسلام

Arkaan Al-Islaam zijn de basis fundamenten waarop de Islaam is gevestigd en verwijzen naar de zichtbare handelingen. Het zijn er vijf en ze zijn genoemd in verschillende overleveringen van Ibn ‘Umar (moge Allaah tevreden zijn met hem). In één van die overleveringen staat dat Ibn ‘Umar zei dat de Boodschapper van Allaah ﷺ zei:

‘’De Islaam is gegrondvest op vijf zuilen: [1] De Getuigenis dat niets en niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah en dat Muhammad Zijn Dienaar en Boodschapper is, [2] het onderhouden van Het Gebed, [3] het afdragen van De Liefdadigheid, [4] het verrichten van De [Grote] Bedevaart en [5] Het Vasten van Ramadaan.’’

In een andere overlevering staat het vasten van Ramadaan voor het verrichten van De Grote Bedevaart.

De verschillende overleveringen zijn onder andere te vinden in Saheeh Muslim (16a t/m 16d).

Shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-‘Uthaymeen رحمه الله in zijn boek شرح أصول الإيمان (Uitleg van de Fundamenten van Geloof).