De 6 Zuilen van Iemaan

أركـان الإيـمـان

Wat betreft ‘Aqeedat Al-Islaamiyyah (De Islamitische Geloofsovertuiging) is het fundament daarvan: Het geloof in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag, en de Goddelijke Voorbeschikking; het goede en het kwade ervan. Deze worden ook wel Arkaan Al-Iemaan genoemd en verwijzen dus naar wat er in het hart zit. Ze staan vermeld in de geweldige hadeeth (Profetische Overlevering), die ook wel bekend staat als Hadeeth Jibreel, die is overgeleverd van ‘Umar Ibn Al-Khattaab (moge Allaah tevreden zijn met hem) waarin hij zei dat de Boodschapper van Allaah ﷺ zei:

‘’Dat je gelooft in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de Goddelijke Voorbeschikking; het goede en het kwade ervan’’ toen Jibreel (De Aartsengel) tegen hem (De Profeet ﷺ) zei: ‘’Vertel mij dan over Al-Iemaan (Het Geloof)’’.

Deze hadeeth is te vinden in Saheeh Muslim (8) en de interpretatie van de betekenis van een deel van de hadeeth is in het Nederlands weergegeven onder het kopje Al-Ihsaan.

Shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-‘Uthaymeen رحمه الله in zijn boek شرح أصول الإيمان (Uitleg van de Fundamenten van Geloof).