Al-Ihsaan

الإحسان

Wederom werd van ‘Umar (moge Allaah tevreden zijn met hem) overgeleverd dat hij zei:

‘’Terwijl wij op een dag bij de Boodschapper van Allaah ﷺ waren, verscheen er opeens een man voor ons met sneeuwwitte kleding en gitzwart haar. Er was geen spoor van reizen op hem te zien en niemand van ons kende hem totdat hij bij de Profeet ﷺ ging zitten. Hij plaatste toen zijn knieën tegen zijn knieën en legde zijn handen op zijn dijen en zei: ‘Oh Muhammad, vertel mij over Al-Islaam’. Waarop de Boodschapper van Allaah ﷺ zei:

‘Dat je getuigt dat niets en niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah en dat Muhammad de Boodschapper van Allaah is, en dat je het gebed onderhoudt, de liefdadigheid geeft, Ramadaan vast en de [grote] bedevaart verricht als je daartoe in staat bent.’

Hij (de man) zei: ‘Je hebt de waarheid gesproken.’

Het verbaasde ons dat hij hem eerst een vraag stelde en daarna het antwoord bevestigde!

Hij (de man) zei: ‘Vertel mij dan over Al-Iemaan (Het Geloof).’ Hij (de Profeet ﷺ) zei: ‘Dat je gelooft in Allaah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de Goddelijke Voorbeschikking; het goede en kwade ervan.’

Hij (de man) zei: ‘Je hebt de waarheid gesproken’.

Hij (de man) zei: ‘Vertel mij dan over Al-Ihsaan.’ Hij (de Profeet ﷺ) zei: ‘Dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet, en ook al zie jij hem niet, Hij ziet jou welzeker.’

De hadeeth gaat nog verder en eindigt met de volgende woorden van de Profeet ﷺ tegen zijn metgezellen (moge Allaah tevreden zijn met hen): 

‘’Voorwaar, dat (de man) was Jibreel (De Aartsengel) die naar jullie toekwam om jullie je religie te onderwijzen.’’

De hadeeth is te vinden in Saheeh Muslim (8).