Bekijk de nieuwste posts op Instagram, YouTube en Facebook en vergeet niet te liken, te delen, te volgen en te abonneren!

Het Forum is de plek waar jij jouw vragen en opmerkingen kwijt kan!

De 5 Zuilen van Islaam

أركان الإسلام

Arkaan Al-Islaam zijn de basis fundamenten waarop de Islaam is gevestigd en verwijzen naar de zichtbare handelingen. Het zijn er vijf en ze zijn genoemd in verschillende overleveringen van Ibn ‘Umar (moge Allaah tevreden zijn met hem). In één van die overleveringen staat dat Ibn ‘Umar zei dat de Boodschapper van Allaah ﷺ zei:

‘’De Islaam is gegrondvest op vijf zuilen: [1] De Getuigenis dat niets en niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah en dat Muhammad Zijn Dienaar en Boodschapper is, [2] het onderhouden van Het Gebed, [3] het afdragen van De Liefdadigheid, [4] het verrichten van De [Grote] Bedevaart en [5] Het Vasten van Ramadaan.’’

In een andere overlevering staat het vasten van Ramadaan voor het verrichten van De Grote Bedevaart.

De verschillende overleveringen zijn onder andere te vinden in Saheeh Muslim (16a t/m 16d).

De 6 Zuilen van Iemaan

أركـان الإيـمـان

Wat betreft ‘Aqeedat Al-Islaamiyyah (De Islamitische Geloofsovertuiging) zijn de fundamenten daarvan: Het geloof in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag, en de Goddelijke Voorbeschikking; het goede en het kwade ervan. Deze worden ook wel Arkaan Al-Iemaan genoemd en verwijzen dus naar wat er in het hart zit. Ze staan vermeld in de geweldige hadeeth (Profetische Overlevering), die ook wel bekend staat als Hadeeth Jibreel, die is overgeleverd van ‘Umar Ibn Al-Khattaab (moge Allaah tevreden zijn met hem) waarin hij zei dat de Boodschapper van Allaah ﷺ zei:

‘’Dat je gelooft in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de Goddelijke Voorbeschikking; het goede en het kwade ervan’’ toen Jibreel (De Aartsengel) tegen hem (De Profeet ﷺ) zei: ‘’Vertel mij dan over Al-Iemaan (Het Geloof)’’.

Deze hadeeth is te vinden in Saheeh Muslim (8) en de interpretatie van de betekenis van een deel van de hadeeth is in het Nederlands weergegeven onder het kopje Al-Ihsaan hieronder.

Al-Ihsaan

الإحسان

Wederom werd van ‘Umar (moge Allaah tevreden zijn met hem) overgeleverd dat hij zei:

‘’Terwijl wij op een dag bij de Boodschapper van Allaah ﷺ waren, verscheen er opeens een man voor ons met sneeuwwitte kleding en gitzwart haar. Er was geen spoor van reizen op hem te zien en niemand van ons kende hem, totdat hij bij de Profeet ﷺ ging zitten. Hij plaatste toen zijn knieën tegen zijn knieën en legde zijn handen op zijn dijen…

Neem contact met ons op!