de 40 ahaadeeth an-nawawiyyah

Hieronder is een overzicht van de 40 ahaadeeth an-nawawiyyah met een kleine toelichting te vinden.

Een korte uitleg bij hadeeth #15: 

Shaykh Muhammad ibn Saalih Al-’Uthaymeen رحمه الله zei: 

‘’Van de profijten van deze hadeeth is: 

1. De verplichting om stil te zijn behalve bij [het zeggen van] het goede, vanwege zijn ﷺ uitspraak: ‘Wie in Allaah en de Laatste Dag gelooft, laat hem het goede zeggen of zwijgen.’  

Dit is de letterlijke betekenis van de hadeeth, echter als we kijken naar wat blijkt uit de situaties van de mensen, is dat niet verplicht en is spraak onder te verdelen in drie categorieën:  

* Het goede 
* Het slechte 
* En ijdele praat 

Het goede is wat wordt gevraagd. Het slechte is wat verboden is, d.w.z. dat een persoon iets slechts op zich zegt of iets zegt waar iets slechts uitkomt. En ijdele praat is datgene waar niks goeds of slechts in zit. Het is dus niet verboden voor een persoon om ijdele praat uit te spreken, echter is het beter voor hem om daar stil over te zijn. 

En er wordt ook wel gezegd:  

‎إذا كان الكلام من فضة فسكوت من ذهب  

Als spreken van zilver is, dan is zwijgen van goud.’’ 

[Zie sharh al-arba'een an-nawawiyyah (pagina 214)]
...

30 3

Een korte uitleg bij hadeeth #11: 

‘’En deze hadeeth is van de meest omvattende woorden, en hoe goed en nuttig is deze hadeeth voor de dienaar als hij ernaar handelt. De dienaar wordt namelijk in vele zaken geconfronteerd met twijfel. We zeggen dan: verlaat datgene waar je over twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt, totdat je tot rust komt en jezelf veilig waant. Alles wat je laat twijfelen of ongerust maakt, verlaat het voor datgene wat je niet laat twijfelen. Maar wat betreft wanneer het reikt tot het punt van waswaas (influisteringen van shaytaan), dan moet je er geen aandacht aan schenken.’’ 

‘’En dit geldt voor in aanbiddingen, omgangsvormen, de huwelijksvoltrekking en alle soorten wetenschappen.’’ 

‘’Een voorbeeld hiervan in aanbiddingen: een man heeft zijn wudoo’u verbroken. Vervolgens heeft hij gebeden en twijfelt hij of hij wudoo’u heeft gedaan nadat hij zijn wudoo’u heeft verbroken of niet. Hij twijfelt dus; als hij wudoo’u heeft gedaan, is zijn gebed geldig, maar als hij geen wudoo’u heeft gedaan, is zijn gebed ongeldig, en hij blijft [dus] ongerust.’’ 

‘’We zeggen dan: verlaat datgene waar je over twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt. De twijfel hier gaat over de geldigheid van het gebed. En datgene wat geen twijfel brengt is dat je wudoo’u gaat doen en gaat bidden.’’ 

‘’En het tegenovergestelde van het voorgaande voorbeeld: een man heeft wudoo’u gedaan en vervolgens gebeden en twijfelt of hij zijn wudoo’u heeft verbroken of niet.’’ 

‘’We zeggen dan: verlaat datgene waar je over twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt. Je hebt iets dat zeker is en dat is de wudoo’u. Vervolgens twijfel je of deze wudoo’u is verbroken of niet. Datgene wat wordt verlaten is de twijfel: is er een verbreking van mijn wudoo’u voorgekomen of niet? En laat je ziel tot rust komen en verlaat de twijfel.’’ 

[Einde citaat shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-’Uthaymeen uit sharh al-arba'een an-nawawiyyah (pagina 187-188)]
...

28 4

Een korte uitleg bij hadeeth #11: 

‘’En deze hadeeth is van de meest omvattende woorden, en hoe goed en nuttig is deze hadeeth voor de dienaar als hij ernaar handelt. De dienaar wordt namelijk in vele zaken geconfronteerd met twijfel. We zeggen dan: verlaat datgene waar je over twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt, totdat je tot rust komt en jezelf veilig waant. Alles wat je laat twijfelen of ongerust maakt, verlaat het voor datgene wat je niet laat twijfelen. Maar wat betreft wanneer het reikt tot het punt van waswaas (influisteringen van shaytaan), dan moet je er geen aandacht aan schenken.’’ 

‘’En dit geldt voor in aanbiddingen, omgangsvormen, de huwelijksvoltrekking en alle soorten wetenschappen.’’ 

‘’Een voorbeeld hiervan in aanbiddingen: een man heeft zijn wudoo’u verbroken. Vervolgens heeft hij gebeden en twijfelt hij of hij wudoo’u heeft gedaan nadat hij zijn wudoo’u heeft verbroken of niet. Hij twijfelt dus; als hij wudoo’u heeft gedaan, is zijn gebed geldig, maar als hij geen wudoo’u heeft gedaan, is zijn gebed ongeldig, en hij blijft [dus] ongerust.’’ 

‘’We zeggen dan: verlaat datgene waar je over twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt. De twijfel hier gaat over de geldigheid van het gebed. En datgene wat geen twijfel brengt is dat je wudoo’u gaat doen en gaat bidden.’’ 

‘’En het tegenovergestelde van het voorgaande voorbeeld: een man heeft wudoo’u gedaan en vervolgens gebeden en twijfelt of hij zijn wudoo’u heeft verbroken of niet.’’ 

‘’We zeggen dan: verlaat datgene waar je over twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt. Je hebt iets dat zeker is en dat is de wudoo’u. Vervolgens twijfel je of deze wudoo’u is verbroken of niet. Datgene wat wordt verlaten is de twijfel: is er een verbreking van mijn wudoo’u voorgekomen of niet? En laat je ziel tot rust komen en verlaat de twijfel.’’ 

[Einde citaat shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-’Uthaymeen uit sharh al-arba'een an-nawawiyyah (pagina 187-188)]
...

34 2

Shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-’Uthaymeen رحمه الله zei: 

‘’Zijn ﷺ uitspraak: ‘Waarlijk, Allaah is tayyib’; het woordje tayyib betekent hier: zuiver en onberispelijk (d.w.z. vrij van alle tekortkomingen). Slechtheid treft Hem niet in wat voor situatie dan ook, aangezien het tegenovergestelde van at-tayyib al-khabeeth (het slechte) is, zoals Allaah عز وجل zei’’:  

‎قُل لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِيثِۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ 

(Interpretatie van de betekenis): 

Zeg (oh Muhammad): “Het slechte is niet gelijk aan het goede, ook al behaagt de grote hoeveelheid van het slechte jou.” Dus heb taqwaa van Allaah, oh bezitters van verstand, opdat jullie succesvol zullen zijn. 

[Soorat Al-Maa'idah:100] 

En Hij zei: 

‎ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ وَٱلۡخَبِيثُونَ لِلۡخَبِيثَٰتِۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِۚ 

(Interpretatie van de betekenis): 

De verdorven vrouwen zijn [bestemd] voor de verdorven mannen en de verdorven mannen zijn [bestemd] voor de verdorven vrouwen. En de goede vrouwen zijn [bestemd] voor de goede mannen en de goede mannen zijn [bestemd] voor de goede vrouwen. 

[Soorat An-Noor:26] 

‘’En dit betekent dat Hij جل وعلا geen enkel gebrek of tekortkoming heeft. Hij عز وجل is tayyib (perfect) op zichzelf, in zijn namen, eigenschappen, regelgevingen, handelingen, alles wat van Hem afkomstig is en er zit geen enkel gebrek in, in wat voor opzicht dan ook.’’
...

35 4

Shaykh Ibn Al-’Uthaymeen رحمه الله zei:  

‘’Zijn ﷺ uitspraak ‘waarlijk de Halaal is duidelijk en waarlijk, de Haraam is duidelijk’ in de hadeeth is een verdeling van de regelgevingen in drie delen:  

1. De halaal die duidelijk is; iedereen kent het, zoals fruit, tarwe, kleding die niet haraam is en andere zaken die niet specifiek zijn. 
2. De haraam die duidelijk is; iedereen kent het, zoals zinaa (ontucht, overspel), diefstal, het drinken van khamr (wijn en andere bedwelmende dranken) enzovoort.  
3. Dubbelzinnige zaken waarvan men niet weet of het halaal of haraam is. En de reden voor deze dubbelzinnigheid zit hem in de dubbelzinnigheid van het bewijs of in de dubbelzinnigheid van de toepassing van het bewijs op de kwestie.’’ 

De shaykh zegt: 

‘’Zijn uitspraak ‘waarover veel mensen geen kennis hebben’ betekent dat vele mensen geen kennis hebben over deze dubbelzinnige zaken en vele mensen wel.’’ 

‘’Zijn uitspraak ‘degene die dus op zijn hoede is voor de dubbelzinnige zaken’ wil zeggen hij vermijdt ze.’’ 

‘’Zijn uitspraak ‘heeft gevrijwaard’ wil zeggen vrijwaring genomen.’’ 

‘’Zijn uitspraak ‘zijn religie’ wil zeggen dat wat tussen hem en Allaah تعالى is.’’ 

‘’Zijn uitspraak ‘en zijn eer’ wil zeggen dat wat tussen hem en de mensen is.’’
...

35 3

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen رحمه الله zei:  

‘’ ‘Wie iets nieuws toevoegt’ wil zeggen: wie iets creëert dat er niet was.’’ 

‘’ ‘aan deze zaak van ons’ wil zeggen: onze deen (religie) en sharee’ah (wetgeving).’’ 

‘’ ‘wat er niet toebehoort’ wil zeggen: dat wat Allaah en Zijn Boodschapper niet hebben voorgeschreven.’’ 

‘’ ‘zal het verworpen hebben’ wil zeggen: مردود (zal het niet geaccepteerd hebben).’’ 

En over de tweede hadeeth zei de shaykh: 

‘’Deze overlevering is algemener dan de overlevering met ‘’wie iets nieuws toevoegt’’ en de betekenis van deze overlevering is dat wie wat voor daad dan ook verricht, of het nou een aanbidding, omgangsvorm of anders dan dat wat niet in overeenstemming is met de zaak van Allaah en Zijn Boodschapper is, zal het verworpen hebben.’’ 

[zie sharh arba’een an-nawawiyyah (pagina 123)] 

Deze twee ahaadeeth verwerpen dus alle kwaadaardige daden. De eerste hadeeth verwerpt innovaties, en de tweede hadeeth verwerpt alle kwaadaardige zaken inclusief innovaties. 

En subhaanAllaah, zo heb ik het ook gehoord van Shaykh Saalih Al-’Usaymie حفظه الله in één van zijn lessen en deze ahaadeeth vormen een geweldig fundament voor de Moslim om bid’ah en allerlei andere zaken die niks met Islaam te maken hebben te weerleggen.
...

48 0
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.